ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Misija

 

Istorija

Teikti gamintojams, platintojams, valstybės ir visuomeninėms institucijoms reikiamas paslaugas siekiant, kad vartotojui rinkoje būtų siūloma tik saugi, nepavojinga gyvybei, turtui bei aplinkai elektrotechninė produkcija.   Šiandien EGSC išduoti atitikties sertifikatai ir bandymų rezultatai pripažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje. EGSC atlieka atitikties įvertinimą Žemųjų įtampų direktyvos reikalavimams (CE ženklinimas), dalyvauja Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto CENELEC sertifikacijos susitarimo CCA grupių darbe, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio sertifikavimo įstaigomis ir bandymų laboratorijomis.

Tikslas

 

 

2016 – nuo balandžio 20 d. panaikinama Žemųjų įtampų direktyva 2006/95/EB ir galioja tik nauja Žemųjų įtampų direktyvos versija 2014/35/ES.

2004 - UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” tapo paskelbtąja (notifikuota) įstaiga Žemųjų įtampų (73/23/EEB ir jos pataisos 96/68/EEB, nuo 2007-01- 16 galiojo 2006/95/EB) direktyvos srityje.

1995 - Lapkričio mėn. EGSC buvo akredituotas Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro atlikti elektrotechninių gaminių sertifikavimą, o EGSC Bandymų centras – elektrotechninių gaminių bandymus. Su laiku įmonė kaupė patirtį, žinias, siekė pripažinimo Lietuvoje ir užsienyje, plėtė veiklos sritį.

1992 - Gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Pramonės ir prekybos ministerijos įsakymu Nr.355 įkurta VĮ „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”, kuri 1996 vasario 13 d. buvo perorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” (EGSC).

Objektyviai ir kvalifikuotai atlikti elektrotechninės produkcijos atitikties įvertinimą pagal Europos sąjungos ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimus.  


Akreditacija

 
UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” (EGSC) yra akredituotas atlikti elektrotechninių gaminių sertifikavimą nuo 1995m. Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro 2019-06-14 d. išduoto akreditavimo pažymėjimo Nr. LA 03.001. EGSC akreditavimo sritis.