ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Apie CE ženklinimą

Lietuvos įsijungus į bendrą Europos Sąjungos rinką, atsirado naujų galimybių verslo sektoriui. Naujasis požiūris įtvirtino nuomonę, kad ateitį turi tik tam tikrus reikalavimus kokybei, vartojimo savybėms atitinkantys, ekologiški bei saugūs gaminiai. Pasaulyje priimta, jog tokią gaminio atitiktį konkretiems reikalavimams žymi vienoks ar kitoks ženklas. Europos Sąjungoje gaminiai ženklinami CE ženklu.

CE ženklinimas

CE ženklas yra atsakingo asmens deklaracija, kad gaminys atitinka visas taikytinas Bendrijos nuostatas ir buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros. Santrumpa „CE” prancūziškai reiškia „Conformité Européene”, t.y., Europos patvirtinimas.

gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje;

CE ženklas yra privalomas ir turi būti pažymėtas ant bet kurio gaminio, prieš jį pateikiant į rinką ar panaudojant, išskyrus atvejus, kai tam tikrose direktyvose nurodyta kitaip. Gaminys negali būti paženklintas CE ženklu, jei direktyvoje nerašoma apie jo žymėjimą;

CE ženklu turi būti ženklinami:

  • visi nauji gaminiai, neatsižvelgiant, ar jie pagaminti valstybėse narėse, ar trečiosiose šalyse;
  • iš trečiųjų šalių importuoti naudoti ar nenauji gaminiai;
  • iš esmės modifikuoti gaminiai, kuriems direktyvos taikomos kaip naujiems gaminiaims.

CE ženklu gaminį pažymėti turi gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje. CE ženklas turi būti nurodytos formos. Jei CE ženklas sumažinamas arba padidinamas, turi būti laikomasi proporcijų. Mažiausias ženklo aukštis gali būti 5 mm.

CE ženklas turi būti žymimas ant gaminio ar jo duomenų lentelėje taip, kad būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jei to padaryti neįmanoma ar neprivalu dėl gaminio pobūdžio, jis turi būti žymimas ant pakuotės, jei tokia yra, ir lydimuosiuose dokumentuose, jei atitinkamose direktyvose tokie dokumentai nurodyti.