ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Elektrotechninių gaminių bandymai

Bandymas – tai techninių veiksmų visuma, kai pagal tam tikrą metodiką nustatoma konkretaus produkto, proceso ar paslaugos viena ar keletas fizikinių – techninių charakteristikų ir (arba) parametrų. Bandymais siekiama įvertinti atitiktį nustatant, kaip tenkinami tam tikri reikalavimai.
EGSC Bandymų centras akreditacijos srityje numatytus elektrotechninių gaminių bandymus atlieka pagal norminių dokumentų reikalavimus, taikydamas standartizuotus bandymų metodus, numatytus  tarptautiniuose, Europos ir Lietuvos standartuose (IEC, EN, LST).

Bandymų atlikimo tvarka

 

Bandymų laboratorijoje atliekama:

  • elektrotechninių gaminių saugos bandymai;
  • klimatiniai bandymai;
  • mechaniniai bandymai;
  • medžiagų degumo bandymai;
  • bandymai dulkių kameroje;
  • deginamų kabelių dūmų tankio matavimai;
  • kabelių su termoplastiko izoliacija bandymai;
  • gaubtų sudaromų apsaugos laipsnių (IP kodai) tikrinimas.

Bandymų centro akreditavimo sritis

        Bandymų centre įdiegta kokybės sistema atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir užtikrina bandymų rezultatų objektyvumą, bandymų duomenų slaptumą. Stengiamės suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, bendradarbiaujame su užsakovais sprendžiant su bandomais gaminiais susijusias problemas, atsižvelgiame į jų pageidavimus bei lūkesčius.
 

***************Veiklos vertinimo anketa*****************