ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Elektrotechninių gaminių bandymai

Bandymas – tai techninių veiksmų visuma, kai pagal tam tikrą metodiką nustatoma konkretaus produkto, proceso ar paslaugos viena ar keletas fizikinių – techninių charakteristikų ir (arba) parametrų. Bandymais siekiama įvertinti atitiktį nustatant, kaip tenkinami tam tikri reikalavimai.
UAB „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras“  (EGSC) užsakovų  pageidavimu gali užsakyti sertifikuojamo produkto bandymus pagal taikomų standartų reikalavimus kitose akredituotose bandymų laboratorijose arba užsakovas pats gali kreiptis į bandymų laboratorijas, turinčias atitinkamą akreditaciją (pvz., EN, ILAC) ir po to sertifikavimui pristatyti į EGSC jų išduotą bandymų protokolą.