ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Elektrotechninių gaminių sertifikavimasSERTIFIKAVIMAS

Tai procedūra, kuria trečioji šalis raštu patikina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Pagal sertifikavimo sistemos taisykles išduotas dokumentas, pažymintis, kad reikiamu būdu identifikuotas produktas, procesas ar paslauga atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą.

ATITIKTIES PATVIRTINIMAS

Atitiktį patvirtina sertifikavimo įstaiga, kurios kompetenciją atlikti atitikties įvertinimą patvirtina akreditacijos įstaiga (Lietuvoje – Nacionalinis akreditacijos biuras).

UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS” yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17065 sertifikavimo įstaiga . Elektrotechninių gaminių sertifikavimas saugos reikalavimų atitikčiai atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos, tarptautiniais ir Europos standartais.